En dag til valget!

Følgende brevet skrev jeg i helgen til Tinn MDG medlemmer og lokal venner.

13. september, 2015

Hei!

Som dere vet, har jeg de siste månedene vært førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tinn. Det har vært en interessant og krevende prosess, og jeg er veldig glad for å ha fått så mye hjelp fra venner, fra de andre på Tinns liste, og fra MDG-nettverket i Telemark og nasjonalt.

Heldigvis har miljø blitt til et stikkord i partiprogrammene i Tinn. Det må vi regne som en slags suksess! Det som imidlertid har blitt tydelig for meg, er at miljø og klima ikke er temaer de andre politikkerne i Tinn har mye tid til. MDG er et parti som vil samarbeide med andre i kommunestyret for å gjennomføre den grønne omsillingen de andre snakker om, men har vist lite interesse for.

Det er helt tydelig, at dersom MDG ikke får en plass på kommunestyret i år, kommer Tinn ikke nærmere miljømålene sine. Ingen kommer til å stille krav om å være ambisiøs når det gjelder å ta ansvar for vår egen del av klimagassutslippene. Hver kommune i Norge er forpliktet til å levere en 20% reduksjon i klimagassutslipp innen 2020. Det er 2015-2019-kommunestyret de siste som kan gjøre noe med! MDG trenger minst en plass i kommunestyret for å kjempe for klima. Jeg er redd for at hvis ikke MDG gjør det, er det lite sannsynnlig at andre vil.

Jeg har ambisjoner om å få hele kommunestyret til å se muligheter som følge av det grønne skiftet i Tinn. Tenk om vi kan gjøre om transporten i kommunen, så det er lettere å bruke sykkel, bus og elbiler! Tenk om vi kan få til en frivillig ordning for hagebruk og et sykkelverksted hvor nordmenn og flyktninger kan dele erfaringer og kunnskap. Tenk hva som vil skje om vi begynner å lære elevene å dyrke egen mat i en skolehage! Tenk hva det vil gjøre for lokalt reiseliv om Tinn kan oppnå Bærekraftig Reisemål status.

I kommunevalget 2011 var det 63,3% av Tinns befolkning som stemte. Det var altså 3004 mennesker. Naturlig nok, hver eneste stemme teller. Men når du ser på tallene her i Tinn, er det tydelig at en stemme kan være avgjørende.

Jeg håper at dere har tenkt å bruke stemmeretten på mandag.

Hvis vi klarer å få til en eller to plasser i kommunestyret denne gangen, kan jeg love at vi kommer til å være nådeløse i arbeidet for klima og et triveligere samfunn i Tinn.

Med vennlig grønn hilsen,
Heather