Plastforbrenning?

Dette er et leserinnlegg som var publisert den 3. mars i Rjukan Arbeiderblad.

Takk for den nyttige artikkelen i fredagens RA om plastgjenvinning og hyttebrukere.
Det er meget fint at vi tar opp denne diskusjonen, som handler om et stort tema vi i kommunestyret og administrasjonen jobber med i år. Det er helt klart mange vinklinger og meninger om dette temaet, så la oss begynne med en liten faglig runde.

Her er noen fakta hentet fra SSB og regjeringen (Miljødirektoratet) om avfall og
gjenvinning i Norge i dag:
• Sorteringsandelen har gått ned i Norge de siste årene, til tross for at den totale mengden avfall har økt med 40% mellom 2002 og 2014.
• Fjernvarmesystemer bruker restavfall som drivstoff gjennom en avfallsforbrenningsprosess. En fordel er at det minsker den andelen avfallsmasse som må til deponi betydelig. Røykgasser fra avfallsforbrenningsanlegg blir kontrollert.

Avfallsforbrenning er ikke en optimal praksis på alle måter. Selv om den forsyner lokal industri og boliger med energi, slippes det også ut NO2 og CO2 til luften.

Plast er et materiale som har økt i bruk i samfunnet vårt de siste tiår. Det er et
fakta, som de fleste husholdninger kan bekrefte, at nesten alt man kjøper i
matbutikken i dag, er emballert i plast . Som de fleste av oss også vet, er plast et materiale som er laget av en begrenset fossil ressurs: petroleum. Når vi brenner plast slippes det ut blant annet NO2 og CO2. Når vi velger å gjenvinne plastavfall i stedet, sparer vi en del på råmaterialet petroleum, og unngår en del luftforurensing. (På samme måten som når vi gjenvinner papir, sparer vi trær). Sett fra et folkehelse- og miljøperspektiv, er det fornuftig å gjenvinne plastavfall.

Å sette opp avfallsforbrenning som en fordel over sortering av plast til gjenvinning er uheldig. Det er kritikk-verdig at Jan Stenersen har brukt dette argumentet i artikkelen 26/2 i RA. Jan Stenersen Transport AS har ansvaret for å gjennomføre Tinn Kommunes renovasjonsordning ut fra en avtale med kommunen, som går ut i 2018. Utfra det som ble sagt til RA forrige uke, høres det ikke ut som bedriften har insentiv nok til å gjenvinne plast. Hvis det ikke finnes insentiv blant de som jobber med dette hver dag, er det kanskje ikke så rart at hyttefolk ikke har mulighet for å gjenvinne plast på fjellet?

Vi ser frem til å jobbe tverrpolitisk, med kommuneadministrasjonen og Tinns befolkning mot en bedre løsning for renovasjon i fremtiden.

MDG Tinn